Shërbimet
Organization of international and Local Fairs
Organizimi i panaireve ndërkombëtare
2
Organizimi i Konferencave dhe Seminareve
3
Stenda dhe pajisje profesionale për panaire dhe ekspozita
4
Misione biznesi dhe takime B2B brenda dhe jashtë vendit
5
Shërbime marketingu
6
Shërbime logjistike dhe rilokimi
Shërbimet
Organization of international and Local Fairs
Organizimi i panaireve ndërkombëtare
2
Organizimi i Konferencave dhe Seminareve
3
Stenda dhe pajisje profesionale për panaire dhe ekspozita
4
Misione biznesi dhe takime B2B brenda dhe jashtë vendit
5
Shërbime marketingu
6
Shërbime logjistike dhe rilokimi
Kalendari i eventeve
Investment Management Exhibition - IME
08 - 09 September 2020
Jumeirah Hotel,
Frankfurt am Main, Germany
Expokos Fair
19th Edition
21 – 23 Tetor 2020
Pallati i Rinisë, Prishtina
Agrokos Fair
Edicioni 20-të
21 - 23 Tetor 2020
Salla 1 Tetori, Prishtina
Education Fair
Edicioni 14-të
19 - 21 May 2021
Pallati i Rinisë, Prishtinë
Kalendari i eventeve
Investment Management Exhibition - IME
08 - 09 September 2020
Jumeirah Hotel,
Frankfurt am Main, Germany
Expokos Fair
19th Edition
21 – 23 Tetor 2020
Pallati i Rinisë, Prishtina
Agrokos Fair
Edicioni 20-të
21 - 23 Tetor 2020
Salla 1 Tetori, Prishtina
Education Fair
Edicioni 14-të
19 - 21 May 2021
Pallati i Rinisë, Prishtinë
Zhvillimi i vazhdueshëm i një platforme ndërkombëtare duke ju ofruar kompanive
mundësinë e arritjes së mijërave klientëve potenciale, match-making gjatë 365 ditëve.
Partnerë bashkëpunues
Partnerë Medial